Kde si pořídíte finančně výhodná tepelná čerpadla?

K životnímu prostředí ohleduplnou budoucnost v ohřevu vody a výhodném vytápění znamenají podle odborníků tepelná čerpadla, díky těmto faktorům jsou ekologická tepelná čerpadla skutečnými favority běžnými zdroji tepla. Zákonitosti čerpadel jsou používány pro stroje a zařízení, jako jsou například ledničky, mrazáky, dále třeba klimatizace a hojně vyskytované druhy vytápění. Ekologicky šetrná tepelná čerpadla těží asi 70 % energie z okolního prostředí, které má značné množství tepelné energie.

K přírodě šetrná tepelná čerpadla v zásadě pracují v zužitkování chladicího média s nízkým bodem varu.  Dochází k vypaření chladiva při styku s okolním prostředím, chladivo v plynném stavu je posléze kompresorem stlačeno, a tak dochází ke zvýšení dané teploty pro vytápění, popřípadě pro ohřev teplé vody. Tak se předává teplo topné materii v kondenzátoru, a díky tomu je znovu ochlazováno a zkapalněno. Dochází k návratu chladiva do kompresoru a opakování koloběhu.

Užitečné, ekologické tepelné čerpadlo vzduch voda zpravidla funguje na zásadě transformace tepla do topné vody přes hydrobox, do kterého je zabudovaný miniaturní elektrokotel. Uvedený malý elektrokotel dopomáhá čerpadlu dosáhnout na danou teplotu při nízkých teplotách venku. I při teplotách minus patnáct stupňů Celsia jsou schopny pracovat tepelná čerpadla vzduch voda. Efektivita těchto čerpadel je podpořena nízkými pořizovacími náklady a snadné instalace. Spolu s kondenzačními plynovými kotli jsou tepelná čerpadla vzduch voda považována za nejekonomičtější.

Zkušení specialisté z firmy IQ energy jsou ochotni každému zájemci poradit, jak získat státní podporu na snížení energetické náročnosti budov, a to bezplatnými konzultacemi, avšak i pro živnostníky a veřejnou správu. Během programu Zelená úsporám bude do roku 2020 státem přiznána dotace několik miliard na zateplení domů, na zřízení pasivní budovy, změny kotlů a ostatní úspory energie. Proto se doporučuje využít porad specialistů, neboť výměny neekologických zdrojů tepla na ekologicky šetrné jsou hudbou budoucnosti.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Kde si pořídíte finančně výhodná tepelná čerpadla?
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR