Kotle na tuhá paliva

Výpočet bilance ztrát – pro správný výběr kotle.
Orientačně je možné určit požadovaný výkon kotle na základě parametrů jako vytápěná plocha budovy nebo objem vytápěného prostoru a dodatečných parametrů jako způsob izolace budovy, provedení topenářských rozvodů a podobně.
Obecně se na předběžný návrh používají konstanty :
- 70-80 W / m2 nebo 35-40 W / m3 pro dobře tepelně zaizolované budovy s moderní instalací topení.
- 150 do 160 W / m2 nebo 70-80 W / m3 pro starší budovy bez tepelné izolace s tradičními instalacemi topení.
Tabulku se základními hodnotami je možné použít pro předběžný výběr zařízení, je třeba si ale uvědomit, že uvedená tabulka nezohledňuje rezervy a zvláštní podmínky, které mohou nastat v konkrétní budově.
Proto je výběr kotle vždy třeba konzultovat s projektantem budovy a projektantem topné soustavy.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Kotle na tuhá paliva
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: VaseSeo