Bezpečná diagnostika transformátoru VN pod správou společnosti ELDIAG, s. r. o.

S pevnou jistoutou provozu bez komplikací firma ELDIAG, s. r. o., zabezpečuje ucelené služby v rámci diagnostiky elektrických strojů a jejich izolací vysokého napětí. Do této kategorie spadají výkonové a měřící transformátory, ale také kondenzátorové průchodky, vazební kondenzátory, tlumivky, vnitřní elektromotory a alternátory všech napěťových hladin. ELDIAG provádí i diagnostická měření, z jejichž závěrů se následně odvíjejí kokrétní opatření pro bezporuchový provoz.

Spolehlivá diagnostika transformátoru VN i zkácená diagnostika transformátoru VN

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což pojímá změření izolačního odporu, kapacity, číslo kyselosti, ztrátového činitele a rezistivity, citlivé měření impedance nakrátko, přesné měření převodů, jsou přeměřovány ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, je prováděn úplný rozbor zahrnující plynovou chromatografii. Aplikuje se přesná diagnostika transformátoru VN VVN, spolehlivé měření kondenzátorových průchodek, jemná analýza přístrojových traf, měří se také tlumivky a kondenzátory.

Nabízíme diagnostiku systémem izolační olej-papír

Na bázi systému izolační olej-papír se provádějí provozní kontroly izolačních soustav netočivých elektrických strojů s vysokým napětím. Ozkoušený systém přihlíží ke kontrole a vyhodnocení izolační charakteristiky, diagnostiku napětí nakrátko při sníženém napětí a také měření a vyhodnocení kvality, kterou se honosí izolační olej. Užitečný izolační olej můžeme poznat podle časového intervalu jeho užívání ve stroji, což jsme schopni jednoduše zkontrolovat testy na principu zvýšení intenzity činitelů, které mají na vině stárnutí oleje.

Podniková požární bezpečnost musí být pod kontrolou

Aby podnik neohrozil hořící transformátor, měli byste hlavně myslet na požární bezpečnost. Požární bezpečnost kontroluje revizní technik, jenž především odejme část transformátorového oleje. Před vyhořením transformátoru se všichni mohou spolehlivě chránit tím, že zarazíme zvlhnutí stroje, ale i zestárnutí oleje v transformátoru, popřípadě objevením skryté poruchy.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Bezpečná diagnostika transformátoru VN pod správou společnosti ELDIAG, s. r. o.
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR