Čím je školní mikroskop odlišný od ostatních?

Školy stále častěji využívají netradiční učební pomůcky pro zefektivnění výuky. Převážně v hodinách biologie se používá moderní technologie, kterou představují školní mikroskopy. Žáci tento styl výuky jedině uvítají a učitelé nemají tolik práce s detailním vysvětlováním a vytvářením složitých nákresů na tabuli. Mikroskopy zkrátka vše ukážou sami a žáci probíranou látku pochopí mnohem lépe a rychleji.

Co se týče moderních profesionálních mikroskopů, dosáhla tato oblast výrazných pokroků ve formě přídavných vlastností mikroskopů. Stereoskopický mikroskop pak patří mezi špičku, která se s klasickým mikroskopem nedá ani srovnat. Umožňuje totiž prostorové zobrazení, což usnadní spoustu práce badatelům i hodnotitelům výsledného obrazu. Maximální možnost přiblížení již hraničí s výsledky atomového zobrazení.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Čím je školní mikroskop odlišný od ostatních?
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: alell1