Nechte si zrevidovat hromosvod a elektrospotřebiče! Vyplatí se to…

Bezpečným, pokaždé dostupným a spolehlivým partnerem, který ve vašem objektu, firmě, administrativní nebo výrobní budově realizuje revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů, je firma revize-elektro-praha.cz. Spol. Revize Elektro Praha provádí všechny revize elektroinstalace v Praze, ale také celé ČR s použitím té nejmodernějších techniky.

Spolehněte se na Revize Elektro Praha

Společnost Revize Elektro Praha provádí měření vysokého a velmi vysokého napětí, realizuje opravy a montáže v rozvodnách 22kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, kde provádí rovněž elektrorevize. Dále také společnost provádí montáže, elektrorevize nebo třeba opravy vypínačů AEG(ALTSOM)S1 – 123 kV a 245 kV, vypínačů ALSTOM GL 31/312F1, vypínačů ALSTOMHVX 22 kV – izolovaných vákuem a rozvaděčů GMA – izolovaných plynem SF6. Dále nabízíme také plnění přístrojů plynem nebo měření velmi malých přechodových odporů a spínacích časů.

Revize elektrospotřebičů jsou povinné

Zákonem daná povinnost provádět pravidelné revize elektrospotřebičů je třeba zejména kvůli bezpečnosti práce, ochraně i zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel je podle zákona povinen nechat provést revize elektrospotřebičů a rovněž revize hromosvodů. Firma revize-elektro-praha.cz se navíc pří provádění revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů zavazuje k ozkoušení, oštítkování a také přeměrení. Do revizních karet jsou pak zaznamenávány naměřené hodnoty.

I hromosvody vyžadují revize

Zásah bleskem představuje nebezpečí pro občany, zařízení, stavby, inženýrské sítě a instalace, a právě z tohoto důvodu se v rámci ochrany instalují hromosvody. Dalším ochranným činitelem je pak právě revize hromosvodů. Při instalování nového hromosvodu provádíme tzv. výchozí revize. Periodické revize hromosvodů se provádějí každé 4 roky a po hávarii jsou potřeba mimořádné revize hromosvodů.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Nechte si zrevidovat hromosvod a elektrospotřebiče! Vyplatí se to…
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR