Factoring jako spolehlivý prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností

Factoring je dopředu smluvené průběžné vykupování krátkodobých pohledávek, většinou se splatností do 180 dnů, factoringovou společností. Dodavatelé služeb a zboží na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tato firma se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a povětšinou vám je vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody factoring představuje pro vaši společnost?

Díky  faktoringu  může být jednání s odběrateli o něco pružnější, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a rovněž tím vyzískáte konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Překvapit vás pak také nemohou sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

K čemu je určen regresní factoring?

Při regresním  faktoringu  faktoringová společnost zálohově financuje pohledávky před splatností. Splatnost faktur pak může představovat dva týdny až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než odběratel pohledávku uhradí na účet faktora, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring se frekventovaně využívá hlavně díky své nízké ceně srovnatelné kupříkladu s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko – O co jde?

Při bezregresním  faktoringu  faktoringová společnost převezme riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na specializovanou pojišťovnu, a z toho důvodu bývá označováno jako factoring s pojištěním. Bezregresním factoringem je možné financovat lhůty splatnosti u vašich důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring se hojně používá také při dodávkách doposud neověřeným odběratelům, případně do zahraničí.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Factoring jako spolehlivý prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR