SELFY Projekt pro podporu podnikání mladých

SELFY: Udržitelné podnikání a leadership pro mládež

SELFY je projekt o možnostech. Umožňuje mladým lidem učit se leadershipu a být podnikavější tak, aby se mohli stát plnoprávnými, rovnocennými a produktivními  členy společnosti. Klíčem k SELFY je to, že jsme schopni vytvořit metodiku koučování a přístup, který tento úkol podporuje ve všech zemích Evropské unie i mimo ni.

SELFY je zaměřeno na QEAS (qualities, experiences, attitudes and skills) – kvality, zkušenosti, postoje a dovednosti. SELFY je o skutečném leadershipu, který prospívá  jednotlivcům, komunitě ve které žijí a širší společnosti. Když mladí lidé rozvíjejí své QEAS, používají je, předávají je dalším lidem, vidí změny, které přináší pozitivní a udržitelné změny pro vytvoření sociálně-ekonomické soudržnosti. Proto bude SELFY rozvíjet schopnosti leadershipu QEAS u mladých lidí a poté je aplikuje do světa podnikání tak, že mladí lidé získají sebevědomí, kvality, zkušenosti, postoje a dovednosti, aby se mohli stát podnikateli a komunitními vůdci.

SELFY je založeno na práci britské společnosti Bridging to the Future, která SLAM! vymyslela, vyvinula a poté otestovala. (SLAM! je metodologie a program, na kterém je SELFY založeno). Bridging to the Future pilotovala SLAM! V některých z nejvíce znevýhodněných oblastí Anglie a s některými okrajovými skupinami obyvatelstva. SLAM! fungovala a doposud podpořila vice než 1000 mladých lidí. V rámci této metodologie tito mladí lidé řídili mikropodniky, komunitní projekty a projekty zaměřené na mládež. Skrze SLAM! takto vytvořili placené zaměstnání a stali se podstatně vice zaměstnatelní.

SELFY je partnerství organizací z Velké Británie, Litvy, Španělska, Řecka, Polska and České republiky, jež chtějí společně pracovat na tom, aby se SLAM! přenesla do Evropy.

Tento projekt je veřejně dostupný a i Vy jej můžete pro svou organizaci získat. Pro více informací o projektu a v případě zájmu o SELFY metodologii pro Vaši instituci prosím kontaktujte manažerku projektu:

Jana Vincurová – vincurova@tempo.cz

www.selfyproject.eu

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - SELFY Projekt pro podporu podnikání mladých
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Tempo Training&Consulting