FLY Workshopy a e-learning finanční gramotnosti

Projekt FLY byl vytvořen s cílem zvýšit povědomí obyvatelstva o možných rizicích, jdoucích ruku v ruce se špatným zacházením s financemi a také s cílem zvýšit úroveň finanční gramotnosti. Vzhledem k tomu, že nízkou finanční gramotností mohou být ovlivněny všechny skupiny obyvatelstva, je FLY projekt vytvořen hned pro několik cílových skupin. Jedná se o studenty středních a odborných škol, vysokoškolské studenty a dospělé.

Hlavním výstupem projektu je inovativní e-learningový kurz finanční gramotnosti. Ten slouží jako hlavní nástroj pro šíření informací a znalostí v oblasti finanční gramotnosti a správného hospodaření s penězi. Obsah a forma kurzu je přizpůsobena každé cílové skupině na míru.

V současné době probíhají workshopy pro podporu finanční gramotnosti a celkový přehled o nebezpečích neznalosti finančního trhu či zabezpečení. Workshopy jsou zcela zdarma, náš lektor jej zajistí bez jakýchkoli nákladů z Vaší strany. Současně je již také v provozu e-learningový kurz po jehož úspěšném dokončení máte možnost získat certifikát o absolvování kurzu finanční gramotnosti.

E-learningový kurz je podpořen osvětovou a informační kampaní, která hraje důležitou roli v oslovování cílových skupin.

Pro více informací neváhejte navštívit webové stránky projektu http://fly-project.eu/about-onas-cz/

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - FLY Workshopy a e-learning finanční gramotnosti
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: valero