projekt SGAG – Tvůrčí hra pro zdokonalení odborných znalostí

Projekt SGAG je zkratka pro Skill Generator Assesment game = Tvůrčí hra pro zdokonalení odborných znalostí. Jedná se o vzdělávací projekt realizovaný společností mezinárodního partnerství šesti partnerů. Cílem projektu je podpořit proces budování měkkých dovedností mezi studenty odborných škol, což by zvýšilo jejich šance najít zaměstnání po ukončení studia. Za účelem tohoto cíle, je vyvinut e-learningový kurz, doprovázen vzdělávací online hrou, která umožňuje studentům rozvinout jejich time-management, komunikaci, týmovou práci nebo schopnost řešit problémy. Náš projekt přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti absolventů odborných škol a pomůže vybavit je dodatečnou kvalifikací a zlepšit jejich vyhlídky na trhu práce.

Hlavními výsledky projektu jsou vzdělávací online hra a e-kurz. SGAG e-kurz je modulární kurz připraven k použití buď pro aktivity ve školních učebnách nebo pro použití studenty v individuálním studiu. SGAG hra je virtuální prostor, kde si studenti mohou vyzkoušet a experimentovat s měkkými dovednostmi. V této hře se odrážejí situace, se kterými se studenti zabývají v každodenním životě. Cílem je, aby byl proces vzdělávání co nejpřirozenější a poskytl cenné zkušenosti pro studenty.

V této fázi projektu jsme již provedli také pilotní testování v České republice a to konkrétně v Hotelové škole a Obchodní akademii OBAKA Havířov s.r.o., kde se studenti mohli poprvé seznámit s projektem, dozvědět se o e-kurzu a vyzkoušet si hru online. Studenti si s podporou lektora ochotně a s nadšením prošli všechny testované moduly e-kurzu a sami otestovali online hru a po testování obdrželi Certifikát o absolvování kurzu SGAG.

Momentálně probíhá pilotní testování také v ostatních partnerských zemích a na základě všech výsledků a zpětných vazeb, provedeme změny ve finální verzi online hry, která bude dostupná pro veřejnost v září 2017.

Náš projekt je spolufinancován Evropskou Unií, konkrétně programem Erasmus+.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - projekt SGAG – Tvůrčí hra pro zdokonalení odborných znalostí
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: SGAG