Blažené sebepoznání, sžíravé krize středního věku a nepříjemné deprese napomáhá vyřešit řízený koučink

Se strachy různého původu se během života setkal každý. Mluvíme například o strachu o své blízké, přiřazujeme sem také strach z nemocí a neutuchající strach o zdraví své a bližních, deprese z různých příčin, krize středního věku. Velice často tyto stavy lidé řeší léky, chodí za psychology, řeší to návyky, schovávají se před realitou, kypí v nich vztek, nedá se s nimi vydržet, dokonce se sebepoškozují. Nic z toho nevede ke zdárnému konci. Nabízíme spásné východisko, opírající se o princip pochopení osobní síly, pochopení sebe sama, svých důležitých vlastností, ve výsledku je každý opět sebejistým člověkem.

Různé programy Moje síla dovedou u klientů udělat optimální předpoklad pro osobní rozvoj. Účastníci programů si během lekcí zvýší kondičku a psychickou pohodu, díky níž budou lépe čelit životním zkouškám, zádrhelům osudu, přemůžou strachy, při tom naleznou způsob, jak si zachovat vlastní já a současně se nedat využívat. Řízený koučink je základem objevení pravdivé osobnosti, jež umí přijímat a dávat, v neúspěchu umí nalézt ponaučení, dovede zlomit krize středního věku, deprese jí dají sbohem, zvládne závislosti, současně bez ztráty empatie, prožije si vlastní sny a štěstí a především se bude těšit ze všech nových rán.

V konkrétních programech Moje síla je pro každého připraven kurz podle jeho požadavků. Naše Roční programy jsou zaměřeny na klienty, již chtějí na rozvoji svojí síly pracovat soustavně se znatelným posunem v krátké době. Průběžné programy jsou určeny k prvotní ochutnávce a zorientování se. Zase pobytové programy Moje síla obsahují jednorázové intenzivní lektorské kurzy. Vlastní osobní rozvoj sleduje koučink Moje síla v individuálních programech.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Blažené sebepoznání, sžíravé krize středního věku a nepříjemné deprese napomáhá vyřešit řízený koučink
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR