Objevte vynikající docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny od Dignus.cz, Dignus využijí jak v MŠ, tak jeslích či dětských skupinách

Nutný docházkový modul vytvořený společností Dignus je využitelný rodiči, jejich potomky i zaměstnanci. Nepostradatelný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny je dobře zabezpečen a je komfortní pro uživatele. Znamenitý informační systém školky Dignus byl udělán pro zaměstnance v MŠ, zaměstnancům i rodičům, je pomocníkem rodičům a pedagogům při výchově svěřených děcek. Systém podává informace rodičům, systém Dignus byl udělán pro umísťování fotografií a čerstvých novinek, podklady potřebné pro fakturování se dají do modulu taky uložit. Souběžně se díky ověřenému, avšak lehce pochopitelnému systému může spočítat školné dle záznamů o docházce. Uživatelsky vstřícný informační systém školky napomáhá zaměstnavateli i pracovníkům při spravování evidence a žádanek o dovolené. Spočítání statistik a sestav pro školský management je přirozeností modulu.

Správce MŠ nebo jeslí si ze zákona musí průběžně kontrolovat docházku dětí, a proto je nevyhnutelné mít evidenci. Ověřený docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus zpracoval systém elektronického zaznamenání docházky za využití čipů anebo karet. Dignus je tu pro zjednodušení zaměstnaneckých administrativních úkonů, souběžně zlehčí registraci celého chodu mateřské školy, jeslí nebo dětské skupiny. Provozovatel modulu před spuštěním program představí zaměstnancům školního zařízení, překonají se zásadní potíže, zodpoví jakékoliv dotazy.

Dignus bude kamarádem i pro pedagogy, již více zvládají výchovu dětí než administrativu. Administrativní práce je u modulu Dignus minimalizována. Školním zařízením a dětským skupinám se programy šijí na míru a jsou zašifrované, do jednotlivého programu školky nebo jeslí nikdo neoprávněný nevnikne.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Objevte vynikající docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny od Dignus.cz, Dignus využijí jak v MŠ, tak jeslích či dětských skupinách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR